Домаћи задатак за полазнике обуке

Први и трећи задатак су обавезни за све полазнике, док код другог задатка полазници бирају између две опције. Када полазници заврше задатак, предају га у малу групу на Едмоду где тренер даје повратну информацију за сваки рад, а полазници могу коментарисати једни другима. 

Завршен рад постављају или најављују у малој групи на Едмоду најкасније закључно са 28. фебруаром 2015. године*. 


Током овог периода на Едмоду полазници имају могућност да траже менторску помоћ тренера и сваку врсту подршке и савета.
На основу урађеног домаћег задатка, односно савладане обуке, полазници добијају 24 сати стручног усавршавања. Уверење издаје и доставља Завод за унапређивање образовања и васпитања на основу савладане обуке и урађеног домаћег задатка.

1) Први задатак
Осмишљавање и креирање курса за ученике (секција, додатна настава, припремна настава, припрема за такмичење, хибридна настава = редовна настава уживо обогаћена електронском на Едмоду, на пр. домаћи задаци на Едмоду и сл) на Едмоду који садржи:

 • назив курса и кратак опис; правила рада за полазнике као прва порука на зиду Едмода;
 • попуњен планер са динамиком рада и обавезама, односно догађајима током курса;
 • мале групе као организациони елеменат;
 • постављену лекцију која је рађена у Прези или неком од проучених алата из Едмодо веб-продавнице;
 • задатке / квиз за полазнике свог курса;
 • предвиђено сумативно и формативно вредновање у картици Прогрес;
 • уписано неколико пoлазника;
 • позивају тренера за асистента (co-teacher) да би прегледао рад.
2) Други задатак

I) Осмишљавање  веб-места на Вибли-сајту (е-учионица са наставним садржајима за ученике у редовној настави или осталим облицима ОВ рада, портфолио наставника или одељења, процес и продукти неког пројекта или приказ процеса наставних и других активности и слично). Веб-место треба да има:

 • одабрану одговарајућу тему и допадљиво заглавље;
 • уређену почетну страницу са описом намене веб-места;
 • страницу о ауторима/ уредницима и контакт-формом;
 • јасну навигацију са страницама и бар једном подстраницом односно категоријама чланака; називи страница/ чланака/ категорија треба да буду информативни и кратки;
 • странице/ чланци треба да буду попуњене текстуалним садржајима и уграђеном сликом, звучним или видео-записом;
 • полазник поставља линк до рада у малу групу на Едмоду где тренер даје повратну информацију о прегледаном раду.
II) Израда презентације у Прези алату која треба да садржи:
 • најмање пет слајдoа;
 • насловни слајд са јасно одређеном темом презентације;
 • слајдови треба да буду попуњени текстуалним садржајима и уграђеном сликом, звучним или видео-записом;
 • полазник поставља линк до рада у малу групу на Едмоду где тренер даје повратну информацију о прегледаном раду.
3) Трећи задатак

У зависности од изабране опције код другог задатка (презентација у Прези алату или Вибли сајт) у трећем задатку полазник поставља бира једну од следећих опција

 • Постављање хиперлинка ка лекцији урађеној у  Прези алату у базу објеката учења riznica.edu.rs.
 • Постављање хиперлинка ка веб-месту на Вибли-сајту  у базу објеката учења riznica.edu.rs.
* Рок за достављање радова за групу полазника из школа вежбаоница, који су обуку имали у августу је 1. децембар 2014. године. 
 Рок за достављање радова за групу полазника из пилот школа, који су обуку имали у октобру је 31. јануар 2015. године. 
Comments