Агенда‎ > ‎4. дан‎ > ‎

Слајд презентација

 Тема Активности Трајање
Истраживачка активност (истраживање образовних сајтова: дигиталне библиотеке, музеји и слично) ● подела за истраживање: тренери распоређују полазнике према предмету истраживања, тј. деле их у 5 група: (Музеј науке и технике Београд, Бео зоо врт, Дигитална Народна библиотека Србије, Природњачки центар Свилајнац и Етнографски музеј Београд)
индивидуални истраживачки рад: полазници користе интернет како би пронашли жељени сајт и истражују га према критеријумима за вредновање веб страница 
 30
 Како до успешне презентације ● презентација: Правила за израду презентација
демонстрација: одабир дизајна, уношење наслова, поднаслова, текста, набрајање, поравнање, постављање слике, коришћење украсних слова и графичког приказа, именовање и чување презентације (користити упутство)
 30
 Креирање слајд презентације ● практичан рад полазника: креирање презентације о сајту који је био предмет истраживања, на основу постављених критеријума и смерница у презентацији
презентовање радова (неколико полазника)

 60

Материјал:
Comments