Агенда‎ > ‎4. дан‎ > ‎

Креирање презентације за час

 Тема Активности Трајање
Вредновање задатака у онлајн окружењу – завршни задатак ● демонстрација модула задатак: начин и сврха функционисања
практичан рад полазника: полазници преузимају шаблон слајд презентације (уз кратко упутство) осмишљавају презентацију за час (водећи рачуна о следећим смерницама) и предају је помоћу алата за предају задатка у систему за управљање учењем (уз помоћ упутства)
 75
 Евалуација ● попуњавање евалуационог упитника 15

Материјал:
Comments