Агенда‎ > ‎4. дан‎ > ‎

Интеракција и процена знања у онлајн окружењу

 Тема Активности Трајање
Форум ● кратко предавање уз презентацију: функција и врсте форума
практичан рад полазника уз демонстрацију (покретање посебне нити, постављање презентације из претходног задатка, одговарање на постојећу нит, преузимање и чување презентације другог полазника, коментарисање презентација других полазника)
 30
 Онлајн тест као алат за процену знања ● кратко предавање уз демонстрацију (презентацију1 и презентацију 2): начин креирања теста, врсте питања, увид у резултате
решавање теста
 30
Онлајн провера знања и учење кроз игру: Онлајн тест - квиз ● решавање онлајн квиза помоћу мобилних уређаја или рачунара 
демонстрација (презентација):  отварање налога и креирање квиза
практичан рад полазника: отварање налога, креирање квиза
 30

Материјал:
Comments