Агенда‎ > ‎

4. дан

Исходи  према основном нивоу дигиталних компетенција

Полазник:  
зна да изврши основне измене у презентацији коју је неко други креирао (компетенција 2.2),
зна како да креира једноставне дигиталне материјале: презентацију, квиз (компетенција 2.3),
зна како да чува дигиталне садржаје које је самостално креирао или су други креирали унутар система за учење или других алата (компетенција 3.1),
уме да комуницира са другим наставницима у школи и ван школе кроз онлајн системе за учење како би дошао до материјала за наставу и учење које су креирали (компетенције 3.2 и 3.3),
уме да приступи социјалним странама или званичним презентацијама музеја, истраживачких института и сл. са циљем обогаћивања окружења за учење унутар учионице (компетенција 4.4),
уме да користи системе за управљање учењем (компетенција 4.5),
уме да користи и креира једноставне презентације у циљу подстицања партиципације ученика (компетенције 5.1 и 5.2),
уме да користи већ постојеће шаблоне за тестирање у онлајн окружењу и предају домаћих задатака (компетенција 6.1),
уме да креира дигитални идентитет унутар платформе за учење (компетенција 8.3).

Детаљна агенда са материјалима