Агенда


На основу одлуке министра о избору школа за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа, Завод за унапређивање образовања и васпитања је формирао распоред обука за првих 110 изабраних школа.

Ове обуке ће се реализовати у периоду од 15. до 30. августа 2017. године.