Почетна страна

На основу одлуке министра о избору школа за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа, Завод је формирао распоред обука за првих 110 изабраних школа.
Ове обуке ће се реализовати у периоду од 15. до 30. августа 2017. године.


Обука се реализује на следећи начин:
– 2 дана рада са полазницима у рачунарским кабинетима;
– 1 недеља предвиђена за слање домаћег задатка електронском поштом
– 2 дана рада у рачунарским кабинетима;
и након рада у рачунарским кабинетима полазници раде и завршни задатак на Мудл платформи Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

За школе које су изабране на јавном позиву, а нису обухваћене овим распоредом, обуке ће се реализовати после првог септембра и распоред тих обука ће бити накнадно објављен.
Сви полазници који у потпуности савладају обуку, добиће од Завода уверење о савладаној обуци. По решењу програм траје четири дана, укупно 38  сати (32 сата непосредног рада и 6 сати „онлајн“), развија К2 компетенцију а приоритетна област на коју се програм односи је П1. 
Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-03-00018/2017-03